Stamboek Texelaars op Texel


NSFO:

De schapen worden ingeschreven in het NSFO-on-line programma. Ze berekenen ook de indexen voor worpgrootte en groei.

TSNH

Ik ben aangesloten bij het Texelse schapenstamboek Noord-Holland. De schapen worden ingeschreven op basis van het fokdoel van het TSNH.

Gezondheid:

De schapen zijn gecertificeerd vrij van zwoegerziekte (=visna maedi).

Voor scrapie hebben alle dieren het genotype ARR/ARR. Er worden nu alleen nog ARR/ARR rammen gebruikt.