Gebruikte rammen


In het kort worden de gebruikte rammen per jaar geïntroduceerd. De keuringsbalk en vruchtbaarheidsindex geven de kenmerken weer die het stamboek bepaald. Enkele rammen hebben het goed gedaan op schapenfokdagen. Hun prestaties zijn ook vermeld. samen met enkele foto's erbij geeft dit een goed beeld van de dieren.