31 juli 2016

Texelaar Texel Schapenfokker Schaap Schapen NSFO TSNH E. de Haan edehaan

Dit jaar is een stuk weiland ingezaaid met een gras-kruidenmengsel. Kruiden die er staan zijn onder andere smalle weegbree, duizendblad, paardenbloem, cichorei, dille, venkel, wilde peen,peterselie en pimpernel. Deze grassen en kruiden zijn beter bestand tegen de droogte op de droge zandgrond dan de grassen die er stonden. Hierdoor zou er in de zomer een kwalitatief (en mogelijk ook kwantitatief) beter gewas voor de schapen beschikbaar moeten zijn. De smakelijkheid is waarschijnlijk beter, waardoor de voeropname hoger zal zijn. Van cichorei is bekend dat het werkt tegen maagdarmwormen. Klavers zorgen voor een goed eiwitgehalte. Hopelijk trekt het gewas ook extra vogels aan (dan bedoel ik geen ganzen). Na een wat moeilijke start staat er nu voldoende gewas om de schapen te weiden. De schapen zijn nu toegelaten in deze wei. Ze begonnen direct enorm fanatiek te grazen zonder dat er problemen met dunne mest te zien waren.